VÄLKOMMEN TILL ALFRED NOBEL SCIENCE PARK

VI HJÄLPER DET BÄSTA FRÅN NÄRINGSLIVET ATT MÖTA DET BÄSTA FRÅN FORSKNINGEN.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. En motpart med just den kunskap som krävs för att ta din blivande produkt, forskning eller framtida tjänst till nästa nivå. Vi på Alfred Nobel Science Park ger dig bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.