Robotik

HÄLSA, INDUSTRI OCH INTERNLOGISTIK

Inom Robotik finns inriktningarna hälsorobotik, industrirobotik samt internlogistik. Varav det förstnämnda sedan en tid tillbaka har en stark anknytning till framstående forskning inom AASS (Tillämpade Autonoma Sensorsystem) på Örebro universitet.

Företag som arbetar med innovativa tekniska lösningar för äldres hemmamiljö, har en unik möjlighet att visa upp, testa och utveckla produkterna i Ängens forsknings- och innovationslägenhet och/eller att medverka i testbäddsprojektet Smarta äldre.