3D-printing i metall och 3D-röntgen

TTC - TILLVERKNINGSTEKNISKT CENTRUM

Centret är nationellt unikt genom kombinationen av två högaktuella forsknings- och teknikområden samt genom att den kompetens och utrustning som finns där är tillgänglig för såväl industri som akademi.

Här sker en nära samverkan mellan företag, akademi och samhälle för att hela tiden vidga verksamheten och ha möjligheten att delta i såväl nationella som internationella utvecklingsprojekt.

3DTC är ett nyligen startat nationellt projekt som syftar till att vidareutveckla dagens tekniker inom 3D-printing (AM) i metall och 3D-röntgen (CT). Projektet är ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, företag och universitetsforskning. Projektet spänner över 3 år och finansieras av EU samt Region Örebro län.

logo-europeiska-unionen        RegionOrebrolan1rad_RGB